Fraude verzekering

Fraude verzekering – betekent dat als iemand fraudeert met uw creditcard zonder dat u iets fout gedaan heeft dan vergoed uw creditcard aanbieder alle schade. Sommige creditcard aanbieders vergoeden 100% schade, bij andere is wel eigen risico van toepassing. In het algemeen geldt dat zolang u niet nalatig bent geweest ( bijvoorbeeld uw pincode van de creditcard en de creditcard zelf op een plek te bewaren) uw creditcard maatschappij de schade bij creditcardfraude niet op u zal verhalen. Bij diefstal of verlies van uw creditcard moet u dit zo snel mogelijk melden aan uw creditcardmaatschappij om uw creditcard direct te blokkeren.

Enkele tips om fraude te voorkomen

  • In geval van vermoeden van misbruik, informeer direct uw bank of financiële instelling.
  • Bewaar uw rekeningnummers en persoonlijke identificatienummers (pincode) op een veilige plaats, gescheiden van uw kaarten.
  • Controleer regelmatig of u nog al uw kaarten in uw bezit hebt
  • Leer uw pincode uit uw hoofd
  • Als u merkt dat frauduleuze aankopen zijn gedaan, neem dan contact op met de creditcard uitgevende instantie om de fraude te melden en een nieuwe kaart aan te vragen.
  • Phishing – als u een e-mail krijgt met een verzoek naar uw creditcard gegevens zoals uw card nummer of pincodes, is dat zonder twijfel phishing
  • Skimmen – Door een klein elektronisch apparaat, een zogeheten skimmer, voor een pasgleuf te plaatsen, kan de dief de gegevens van de magneetstrip uitlezen en opslaan. Neem onmiddellijk contact op met uw creditcard aanbieder als u vermoedt dat u het slachtoffer bent van skimmen.