Facturatie

Facturatie – Maandelijks ontvangt u van uw creditcard aanbieder een online rekeningoverzicht met daarop alle transacties van de afgelopen maand. U heeft een compleet overzicht van al uw rekeningen en betalingen. Bij sommigen creditcards aanbieders u krijgt berichten wanneer u moet uw saldo betalen, uw limiet bijna bereikt is of bijvoorbeeld wanneer uitzonderlijk hoge uitgaven met uw krediet kaart zijn gedaan.